Views:

การเก็บรวบรวมเริ่มต้น

Trend Micro AntiVirus+ Security จะเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางส่วนอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งหลังจากติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้จำเป็นต้องถูกเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการฟังก์ชันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นี้ ดังนั้น คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ Trend Micro เข้าถึงข้อมูลนี้ คุณควรถอนการติดตั้งและหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หากต้องการดูว่าข้อมูลได้รับการประมวลผลที่ใด โปรดดู รายชื่อ ศูนย์ข้อมูลและผู้ประมวลผลย่อยสำหรับข้อมูลที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งที่ตั้งของผู้ประมวลผลย่อยเหล่านั้

Google Analytics

คำอธิบาย

ข้อมูล Google Analytics จะนำไปใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

การติดตั้ง

คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง และเพื่อระบุคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่อง
ที่อยู่ IP
ที่อยู่ MAC
BSSID ของเกตเวย์
ที่อยู่ MAC ของเกตเวย์
ชื่อคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

การจัดการสิทธิ์การใช้งาน

คำอธิบาย

การจัดการสิทธิ์การใช้งานจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อระบุบัญชีของลูกค้า สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อคอมพิวเตอร์
ที่อยู่จริง (ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์ (ญี่ปุ่น)
วันเกิด (ญี่ปุ่น)
ที่อยู่ IP
ที่อยู่ MAC

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

มีผลกับลูกค้าใหม่ที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบเต็ม ซึ่งเลือกสร้าง Trend Micro Account โดยใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวระหว่างการติดตั้งเท่านั้น

[กลับสู่ด้านบน]

การปรับปรุงที่ทำงานอยู่

คำอธิบาย

การปรับปรุงที่ทำงานอยู่จะเก็บรวบรวมข้อมูล IP เพื่อช่วยให้ Trend Micro ทราบว่าอุปกรณ์นี้มีการป้องกันล่าสุดจากมัลแวร์ตัวล่าสุดหรือไม่

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

ความคิดเห็นอัตโนมัติสำหรับบันทึกข้อผิดพลาด

คำอธิบาย

Trend Micro ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องและบันทึกข้อมูลความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลระบบ
ไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของระบบ Windows
ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

คุณลักษณะที่กำหนดค่าได้

Trend Micro AntiVirus+ Security ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ บางส่วนของข้อมูลนี้อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งหลังจากติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะใดๆ ต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง Trend Micro

ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

คำอธิบาย

การใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Smart Protection Network ช่วยให้ Trend Micro สามารถระบุและจัดการภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro จะควบคุมข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุณลักษณะต่อไปนี้
- การสแกนด้วยตนเอง
- การสแกนตามกำหนดเวลา
- สแกนตามการใช้งานจริง
- การตรวจสอบสิ่งที่ใช้งานอยู่
- การป้องกันการโจมตีข้อบกพร่องของเบราว์เซอร์
- ส่วนขยายไฟร์วอลล์

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

บันทึกการตรวจจับมัลแวร์ (ชื่อไฟล์, พาธของไฟล์, ที่อยู่ IP, URL, คีย์รีจิสทรี, ค่ารีจิสทรี, ชื่อ/พาธของโปรแกรมที่ตรวจพบ)
บันทึกไฟร์วอลล์ (IP ต้นทางและหมายเลขพอร์ต, IP ปลายทางและหมายเลขพอร์ต)
การลบไฟล์อย่างปลอดภัย - ชื่อไฟล์ที่ลบแล้ว
บันทึกส่วนแนะนำการใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi (ชื่อแอพที่ตรวจพบ, ID ของแอพ, MAC ของแอพ, ID ของ NIC, ชื่อของ NIC, ที่อยู่ MAC ของ NIC)

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

หากคุณต้องการปิดใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้สำหรับคุณลักษณะเฉพาะอย่างเท่านั้น ให้ปิดใช้งานคุณลักษณะแต่ละอย่างแยกกัน โดยใช้หน้าจอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในวิธีใช้แบบออนไลน์

[กลับสู่ด้านบน]

ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

คำอธิบาย

Trend Micro ใช้ข้อมูลนี้ในการปรับแต่งประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณและออกแบบคุณลักษณะใหม่ๆ เพื่อปกป้องลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ MAC
ชื่อไฟล์
ข้อมูลระบบ
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ IP
การตั้งค่าเบราว์เซอร์
แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้
กระบวนการที่ทำงานอยู่
URL (ผู้ใช้เลือกที่จะเปิดเว็บไซต์โดยอัตโนมัติใน Pay Guard หรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้)
UI ผลิตภัณฑ์ที่แสดง
- การโต้ตอบของผู้ใช้กับ UI ผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

[กลับสู่ด้านบน]

การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ

คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP
URL
ชื่อไฟล์
พาธของไฟล์
URL เดิม
ตัวแทนผู้ใช้ของเบราว์เซอร์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > ภัยคุกคามทางเว็บ > สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

  สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

[กลับสู่ด้านบน]

ป้องกันอุปกรณ์อื่น

คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าอุปกรณ์ที่ตรวจพบเครื่องใดได้รับการปกป้องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro

ห้ามสแกนเครือข่ายของคุณโดยใช้ป้องกันอุปกรณ์อื่น หากคุณไม่ต้องการส่งข้อมูลไปยัง Trend Micro

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ MAC
SSID ของเกตเวย์
ที่อยู่ MAC ของเกตเวย์
ที่อยู่ IP
ชื่อโฮสต์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • หน้าต้อนรับ

  หน้าต้อนรับ

 • คอนโซลหลัก > อุปกรณ์ > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

  ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

 • คอนโซลหลัก > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

  สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

 • ป็อปอัพ :

  ป็อปอัพ

  ป็อปอัพ

[กลับสู่ด้านบน]

แถบเครื่องมือของ Trend Micro

คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อให้ Trend Micro สามารถวิเคราะห์ URL เหล่านี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

URL ที่ไม่ได้จัดอันดับ
ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว

 • การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม

[กลับสู่ด้านบน]

เครื่องมือสนับสนุน

คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ใช้

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้เครื่องมือการสนับสนุนเพื่อรายงานปัญหา

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro
โมดูล
ข้อมูลระบบ
ชื่ออุปกรณ์
ชื่อบัญชี
พาธของไฟล์
ไฟล์ที่น่าสงสัยที่ตรวจพบ

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องในแท็บ "(A) แก้จุดบกพร่อง"

  (A) แก้จุดบกพร่อง

  (A) แก้จุดบกพร่อง


  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกที่น่าสงสัยในแท็บ "(B) ภัยคุกคาม"

  (B) ภัยคุกคาม

  (B) ภัยคุกคาม

[กลับสู่ด้านบน]

รหัสผ่านเดี่ยว

คำอธิบาย

ข้อมูลรหัสผ่านใช้ในการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์และระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของ Trend Micro

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน
คำใบ้รหัสผ่าน

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การตั้งค่าอื่นๆ > รหัสผ่าน

  รหัสผ่านเดี่ยว

[กลับสู่ด้านบน]

แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม

คำอธิบาย

ข้อมูลอีเมลใช้สำหรับ คะแนนอีเมลฟิชชิ่ง.

หากไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้คุณลักษณะนี้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

อีเมลสแปม
อีเมลที่ผู้ใช้รายงานว่าไม่ใช่สแปม

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > สแปมและไฟล์จากอีเมล

  แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม

[กลับสู่ด้านบน]

ตัวขจัดการฉ้อโกง

คำอธิบาย

ข้อมูลอีเมลใช้ในการตรวจจับเมลสแกมและเมลอันตราย

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้คุณลักษณะนี้

อย่าใส่ข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาที่รายงานการร้องเตือนที่เป็นเท็จ

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ผู้ส่งอีเมล
ชื่อเรื่องอีเมล
เนื้อหาอีเมล
ความคิดเห็นของผู้ใช้

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

Enable Fraud BusterSecurity Scan


Check Evidence

[Back to top]

 

Add a comment
Home Support

การเปิดเผยการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Trend Micro AntiVirus+ Security

การเก็บรวบรวมเริ่มต้น

Trend Micro AntiVirus+ Security จะเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางส่วนอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งหลังจากติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้จำเป็นต้องถูกเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการฟังก์ชันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นี้ ดังนั้น คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ Trend Micro เข้าถึงข้อมูลนี้ คุณควรถอนการติดตั้งและหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หากต้องการดูว่าข้อมูลได้รับการประมวลผลที่ใด โปรดดู รายชื่อ ศูนย์ข้อมูลและผู้ประมวลผลย่อยสำหรับข้อมูลที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งที่ตั้งของผู้ประมวลผลย่อยเหล่านั้

Google Analytics

คำอธิบาย

ข้อมูล Google Analytics จะนำไปใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

การติดตั้ง

คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง และเพื่อระบุคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่อง
ที่อยู่ IP
ที่อยู่ MAC
BSSID ของเกตเวย์
ที่อยู่ MAC ของเกตเวย์
ชื่อคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

การจัดการสิทธิ์การใช้งาน

คำอธิบาย

การจัดการสิทธิ์การใช้งานจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อระบุบัญชีของลูกค้า สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อคอมพิวเตอร์
ที่อยู่จริง (ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์ (ญี่ปุ่น)
วันเกิด (ญี่ปุ่น)
ที่อยู่ IP
ที่อยู่ MAC

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

มีผลกับลูกค้าใหม่ที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบเต็ม ซึ่งเลือกสร้าง Trend Micro Account โดยใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวระหว่างการติดตั้งเท่านั้น

[กลับสู่ด้านบน]

การปรับปรุงที่ทำงานอยู่

คำอธิบาย

การปรับปรุงที่ทำงานอยู่จะเก็บรวบรวมข้อมูล IP เพื่อช่วยให้ Trend Micro ทราบว่าอุปกรณ์นี้มีการป้องกันล่าสุดจากมัลแวร์ตัวล่าสุดหรือไม่

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

ความคิดเห็นอัตโนมัติสำหรับบันทึกข้อผิดพลาด

คำอธิบาย

Trend Micro ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องและบันทึกข้อมูลความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลระบบ
ไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของระบบ Windows
ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้

[กลับสู่ด้านบน]

คุณลักษณะที่กำหนดค่าได้

Trend Micro AntiVirus+ Security ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ บางส่วนของข้อมูลนี้อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งหลังจากติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะใดๆ ต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง Trend Micro

ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

คำอธิบาย

การใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Smart Protection Network ช่วยให้ Trend Micro สามารถระบุและจัดการภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro จะควบคุมข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุณลักษณะต่อไปนี้
- การสแกนด้วยตนเอง
- การสแกนตามกำหนดเวลา
- สแกนตามการใช้งานจริง
- การตรวจสอบสิ่งที่ใช้งานอยู่
- การป้องกันการโจมตีข้อบกพร่องของเบราว์เซอร์
- ส่วนขยายไฟร์วอลล์

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

บันทึกการตรวจจับมัลแวร์ (ชื่อไฟล์, พาธของไฟล์, ที่อยู่ IP, URL, คีย์รีจิสทรี, ค่ารีจิสทรี, ชื่อ/พาธของโปรแกรมที่ตรวจพบ)
บันทึกไฟร์วอลล์ (IP ต้นทางและหมายเลขพอร์ต, IP ปลายทางและหมายเลขพอร์ต)
การลบไฟล์อย่างปลอดภัย - ชื่อไฟล์ที่ลบแล้ว
บันทึกส่วนแนะนำการใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi (ชื่อแอพที่ตรวจพบ, ID ของแอพ, MAC ของแอพ, ID ของ NIC, ชื่อของ NIC, ที่อยู่ MAC ของ NIC)

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

หากคุณต้องการปิดใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้สำหรับคุณลักษณะเฉพาะอย่างเท่านั้น ให้ปิดใช้งานคุณลักษณะแต่ละอย่างแยกกัน โดยใช้หน้าจอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในวิธีใช้แบบออนไลน์

[กลับสู่ด้านบน]

ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

คำอธิบาย

Trend Micro ใช้ข้อมูลนี้ในการปรับแต่งประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณและออกแบบคุณลักษณะใหม่ๆ เพื่อปกป้องลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ MAC
ชื่อไฟล์
ข้อมูลระบบ
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ IP
การตั้งค่าเบราว์เซอร์
แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้
กระบวนการที่ทำงานอยู่
URL (ผู้ใช้เลือกที่จะเปิดเว็บไซต์โดยอัตโนมัติใน Pay Guard หรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้)
UI ผลิตภัณฑ์ที่แสดง
- การโต้ตอบของผู้ใช้กับ UI ผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

[กลับสู่ด้านบน]

การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ

คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP
URL
ชื่อไฟล์
พาธของไฟล์
URL เดิม
ตัวแทนผู้ใช้ของเบราว์เซอร์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > ภัยคุกคามทางเว็บ > สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

  สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

[กลับสู่ด้านบน]

ป้องกันอุปกรณ์อื่น

คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าอุปกรณ์ที่ตรวจพบเครื่องใดได้รับการปกป้องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro

ห้ามสแกนเครือข่ายของคุณโดยใช้ป้องกันอุปกรณ์อื่น หากคุณไม่ต้องการส่งข้อมูลไปยัง Trend Micro

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ MAC
SSID ของเกตเวย์
ที่อยู่ MAC ของเกตเวย์
ที่อยู่ IP
ชื่อโฮสต์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • หน้าต้อนรับ

  หน้าต้อนรับ

 • คอนโซลหลัก > อุปกรณ์ > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

  ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

 • คอนโซลหลัก > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

  สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

 • ป็อปอัพ :

  ป็อปอัพ

  ป็อปอัพ

[กลับสู่ด้านบน]

แถบเครื่องมือของ Trend Micro

คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อให้ Trend Micro สามารถวิเคราะห์ URL เหล่านี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

URL ที่ไม่ได้จัดอันดับ
ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว

 • การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม

[กลับสู่ด้านบน]

เครื่องมือสนับสนุน

คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ใช้

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้เครื่องมือการสนับสนุนเพื่อรายงานปัญหา

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro
โมดูล
ข้อมูลระบบ
ชื่ออุปกรณ์
ชื่อบัญชี
พาธของไฟล์
ไฟล์ที่น่าสงสัยที่ตรวจพบ

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องในแท็บ "(A) แก้จุดบกพร่อง"

  (A) แก้จุดบกพร่อง

  (A) แก้จุดบกพร่อง


  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกที่น่าสงสัยในแท็บ "(B) ภัยคุกคาม"

  (B) ภัยคุกคาม

  (B) ภัยคุกคาม

[กลับสู่ด้านบน]

รหัสผ่านเดี่ยว

คำอธิบาย

ข้อมูลรหัสผ่านใช้ในการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์และระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของ Trend Micro

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน
คำใบ้รหัสผ่าน

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การตั้งค่าอื่นๆ > รหัสผ่าน

  รหัสผ่านเดี่ยว

[กลับสู่ด้านบน]

แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม

คำอธิบาย

ข้อมูลอีเมลใช้สำหรับ คะแนนอีเมลฟิชชิ่ง.

หากไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้คุณลักษณะนี้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

อีเมลสแปม
อีเมลที่ผู้ใช้รายงานว่าไม่ใช่สแปม

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > สแปมและไฟล์จากอีเมล

  แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม

[กลับสู่ด้านบน]

ตัวขจัดการฉ้อโกง

คำอธิบาย

ข้อมูลอีเมลใช้ในการตรวจจับเมลสแกมและเมลอันตราย

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้คุณลักษณะนี้

อย่าใส่ข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาที่รายงานการร้องเตือนที่เป็นเท็จ

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ผู้ส่งอีเมล
ชื่อเรื่องอีเมล
เนื้อหาอีเมล
ความคิดเห็นของผู้ใช้

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

Enable Fraud BusterSecurity Scan


Check Evidence

[Back to top]

 


Was this helpful?

 • It wasn't helpful at all.
 • It was not helpful.
 • Just okay.
 • It was helpful.
 • It was very helpful.
Messenger Icon
Ask Vanessa

Get in touch with our Social Media ambassador and she'll answer your question or issue.

Hi there!  👋

How can we help you today? Click the button below to start chatting with support.

Product Image
Close
Trend Micro Support

Our Support Representative will be with you shortly.

Product Image

Trend Micro Support

Usually replies in a few minutes.

Before we start, kindly fill up the details below:

Please see our privacy policy for more information on how we use your data.