Views:

Standardinsamling

Trend Micro AntiVirus+ Security samlar automatiskt och överför följande data, av vilka vissa kan betraktas som personuppgifter i vissa jurisdiktioner efter installationen/aktiveringen av produkten. Det är nödvändigt att samla in dessa data för att tillhandahålla säkerhetsfunktionerna på den här produkten. Därför kan du inte avaktivera dessa funktioner. Om du inte vill att Trend Micro ska samla in dessa uppgifter måste du sluta använda och avinstallera produkten.

För att se var de insamlade uppgifterna behandlas, se vår lista över datacenter och godkända underbehandlare för data och var de finns.

Google Analytics

Beskrivning

Google Analytics-data används för att förbättra användarupplevelsen.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • IP-adress
Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

[Tillbaka till toppen]

Installation

Beskrivning

Informationen används för felsökning när ett installationsfel inträffar och för att förbättra användarupplevelsen och korrekt identifiera din dator och nätverksmiljö för att ge bättre stöd.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • Felsökningsloggar för produkter
 • IP-adress
 • MAC-adress
 • Gateway BSSID
 • Gateway MAC-adress
 • Datorbeskrivning
Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

[Tillbaka till toppen]

Licenshantering

Beskrivning

Licenshantering använder insamlad data för att identifiera kunders konton för att kunna ge support och för att påminna användare om att använda relevanta funktioner, produkter och tjänster i produkten och om användaren väljer att delta, för att introducera nya funktioner, produkter och tjänster för användaren.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Datorbeskrivning
 • Fysisk adress (Japan)
 • Telefonnummer (Japan)
 • Födelsedag (Japan)
 • IP-adress
 • MAC-adress
Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

Obs!: Gäller endast nya kunder med fullständiga licenser som väljer att skapa ett Trend Micro-konto med produkten under installationen.

[Tillbaka till toppen]

Aktiv uppdatering

Beskrivning

Aktiv uppdatering samlar in ID-data så att Trend Micro kan se om denna enhet har det senaste skyddet mot skadlig kod.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • IP-adress
Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

[Tillbaka till toppen]

Automatisk feedback – fellogg

Beskrivning

Trend Micro använder dessa uppgifter för att felsöka eventuella problem som uppstått när produkten användes.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • Felsökningsloggar och -dumpar för produkter
 • Systeminformation
 • Händelseloggar för Windows-systemet
 • IP-adress
Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

[Tillbaka till toppen]

Konfigurerbara funktioner

Trend Micro AntiVirus+ Security innehåller följande funktioner som kan samla in och överföra följande uppgifter till Trend Micro av vilka vissa kan betraktas som personliga i vissa jurisdiktioner. Du kan när som helst avaktivera någon av dessa funktioner för att förhindra att motsvarande uppgifter skickas till Trend Micro.

Skicka information om hot till Trend Micro

Beskrivning

Genom att dela hotinformation med Smart Protection Network kan Trend Micro snabbt identifiera och hanterar nya hot.

Genom att dela hotinformation med Trend Micro kontrollerar man de uppgifter som samlats in med följande funktioner:

 • Manuell sökning
 • Schemalagd genomsökning
 • ealtidssökning
 • Aktiv bevakning
 • Förhindrande av kryphål i webbläsare
 • Firewall Booster
Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • Upptäckt av skadliga program (filnamn, filsökväg, IP-adress, URL-registernyckel, registervärde, upptäckt program namn/sökväg)
 • Brandväggsregistreringar (käll-IP och portnummer, destinations-IP och portnummer)
 • Secure Erase – borttaget filnamn
 • Wi-Fi Advisor-poster (upptäckte appnamn, app-ID, app-MAC, NIC-ID, NIC-namn, NIC MAC-adress)
Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Övriga inställningar > Smart Protection Network > Skicka information om hot till Trend Micro

  Skicka information om hot till Trend Micro

  Obs!:Om du endast vill inaktivera uppgiftsinsamlingen för en specifik funktion inaktiverar du varje funktion separat med hjälp av de relaterade produktskärmarna. Mer information finns i onlinehjälp.

[Tillbaka till toppen]

Dela information om datorprestanda med Trend Micro

Beskrivning

Trend Micro använder denna data för att optimera prestandan för dina enheter och designa nya funktioner för att ytterligare skydda våra kunder, och för att påminna användare om att använda relevanta funktioner, produkter och tjänster i produkten och om användare väljer in för att introducera nya funktioner, produkter och tjänster för användaren.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • MAC-adress
 • Filnamn
 • Systeminformation
 • Produktinställningar
 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Installerade applikationer
 • Pågående processer
 • URL (Användare väljer att öppna webbplatser automatiskt i Betalningsvakt, eller inaktivera den här funktionen)
 • Produktens användargränssnitt visas
  - Användares interaktion med produktens användargränssnitt
Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Övriga inställningar > Smart Protection Network > Skicka information om datorns prestanda till Trend Micro

  Skicka information om datorns prestanda till Trend Micro

[Tillbaka till toppen]

Skydd mot webbhot

Beskrivning

Den insamlade informationen används för att förbättra upptäcktsfrekvensen och minska antalet falsklarm, och för att påminna användare om att använda relevanta funktioner, produkter och tjänster i produkten och om användaren väljer att delta, för att introducera nya funktioner, produkter och tjänster till användaren.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • IP-adress
 • URL
 • Filnamn
 • Filsökväg
 • Originaladress
 • Webbläsarens användaragent
Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönstret > Inställningar > Internet- och e-postkontroller > Webbhot > Blockera potentiellt farliga webbplatser

  Blockera potentiellt farliga webbplatser

[Tillbaka till toppen]

Skydda en annan enhet

Beskrivning

Denna information används för att underrätta användarna om vilka upptäckta enheter som skyddas av Trend Micro-produkter.

Sök inte igenom ditt nätverk med Skydda en annan enhet om du inte vill överföra data till Trend Micro.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • MAC-adress
 • Gateway SSID
 • Gateway MAC-adress
 • IP-adress
 • Värddatornamn
Plats för funktionskonfigurering
 • Välkomstsida

  Välkomstsida

 • Huvudfönster > Enhet > Skydda en annan enhet > Välj

  Skydda en annan enhet > Välj

 • Huvudfönster > Skydda en annan enhet > skanna ditt nätverk för att hitta enheter

  skanna ditt nätverk för att hitta enheter

 • Popupfönster

  Popupfönster

  Popupfönster

[Tillbaka till toppen]

Trend Micro Toolbar

Beskrivning

Webbadresser som du besöker samlas in och kontrolleras mot vår intelligens-databas för hot för att hindra dig från att få åtkomst till skadliga webbplatser och skydda dig från onlinehot.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • Ej klassificerad webbadress
 • IP-adress
Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Sekretess > Sekretesskanner > Konfigurera

  Trend Micro Toolbar

  Sekretesskanner

 • Huvudfönster > Sekretess > Skydd för sociala nätverk > Konfigurera

  Trend Micro Toolbar

  Skydd för sociala nätverk

[Tillbaka till toppen]

Supportverktyg

Beskrivning

Insamlade data används för att felsöka användarnas problem.

Om användare inte vill använda datainsamling ska de inte använda supportverktyget för att rapportera problem.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • Felsökningsloggar från Trend Micro-produkter
 • Moduler
 • Systeminformation
 • Enhetsnamn
 • Kontonamn
 • Filsökväg
 • Upptäckta misstänkta filer
Plats för funktionskonfigurering
 • Supportverktygskonsol – För insamling av felsökningslogg på fliken ”(A) Felsök”

  (A) Felsök

  (A) Felsök


  Användare kan välja att automatiskt skicka loggdata till Trend Micro.

  Användare kan välja att automatiskt skicka loggdata till Trend Micro

 • Supportverktygskonsol – För insamling av skadlig logg på fliken ”(B) Hot”

  (B) Hot

  (B) Hot

[Tillbaka till toppen]

Enkelt lösenord

Beskrivning

Lösenordsdata används för att ge kunderna åtkomst till sina Trend Micro-produktinställningar och Vault.

Användaren ska inte ställa in lösenordsskydd om han/hon vill välja bort datainsamling.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Ledtråd för lösenord
Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Övriga inställningar > Lösenord

  Enkelt lösenord

[Tillbaka till toppen]

Verktygsfält mot spam

Beskrivning

E-postdata används för Nätfiske-poäng.

Om användare inte vill använda datainsamling ska de inte använda den här funktionen.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • Skräppost
 • E-postmeddelanden som rapporteras av användare som ej skräppost
Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönstret > Inställningar > Internet- och e-postkontroller > Skräppost och e-postade filer.

  Verktygsfält mot spam

[Tillbaka till toppen]

Bedrägeriskydd

Beskrivning

E-postuppgifter används för skräppost och detektering av skadlig post.

Användaren ska inte använda denna funktion om han/hon vill välja bort datainsamling.

Ta inte med personlig information när du rapporterar ett falskt alarm.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • E-postavsändare
 • E-postämne
 • E-postinnehåll
 • Användarkommentarer
Plats för funktionskonfigurering

Bedrägeriskydd

Bedrägeriskydd

Bedrägeriskydd

Bedrägeriskydd

[Tillbaka till toppen]

Blockering av oönskade meddelanden

Beskrivning

Den här funktionen kontrollerar inställningen tillåt aviseringar för dina Chrome- och Edge-webbläsare. När farliga och misstänkta webbplatser hittas ändrar funktionen deras aviseringsinställning från Tillåt till Blockera.

Uppgifter som överförs till Trend Micro
 • SPN GUID för din Trend Micro säkerhetsprogramvara
 • Filsökvägar för dina webbläsarinställningar
 • Webbadresser i din webbläsares Lista med tillåtna aviseringar
 • URL-betygsresultat
 • Installerad programvara
 • Installerade tillägg
Plats för funktionskonfigurering

Välj icke-feedback version om du inte vill återkoppla data till Trend Micro.

[Tillbaka till toppen]

Relaterade Lösningar

Add a comment