Views:

Thu thập theo mặc định

Trend Micro Internet Security sẽ tự động thu thập và truyền các loại dữ liệu sau, một số dữ liệu có thể được coi là dữ liệu cá nhân tại một số khu vực pháp lý sau khi cài đặt/bật sản phẩm. Việc thu thập dữ liệu này là cần thiết để cung cấp các chức năng bảo mật trên sản phẩm này. Do đó bạn không thể vô hiệu các tính năng này. Nếu bạn không muốn Trend Micro truy cập dữ liệu này, bạn nên gỡ cài đặt và dừng sử dụng sản phẩm.

Để biết vị trí xử lý dữ liệu này, hãy tham khảo danh sách các trung tâm dữ liệu và nhà xử lý phụ dữ liệu được ủy quyền cũng như vị trí của họ.

Google Analytics

Mô tả

Dữ liệu Google Analytics được dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Địa chỉ IP
Vị trí cấu hình tính năng

Không thể tắt tính năng này.

[Trở lại đầu trang]

Cài đặt

Mô tả

Dữ liệu này được sử dụng để khắc phục sự cố khi có lỗi cài đặt và để xác định chính xác máy tính cũng như môi trường mạng của bạn để hỗ trợ tốt hơn.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Nhật ký sửa lỗi của sản phẩm
 • Địa chỉ IP
 • Địa chỉ máy MAC
 • BSSID cổng truy cập
 • Địa chỉ cổng truy cập của máy MAC
 • Tên máy tính
Vị trí cấu hình tính năng

Không thể tắt tính năng này.

[Trở lại đầu trang]

Quản lý Giấy phép

Mô tả

Quản lý Giấy phép sử dụng dữ liệu thu thập được để xác định tài khoản của khách hàng cho các mục đích dịch vụ hỗ trợ, cũng như để nhắc nhở người dùng sử dụng các tính năng trong sản phẩm, sản phẩm và dịch vụ có liên quan, đồng thời để giới thiệu các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới cho người dùng nếu người dùng chọn nhận thông tin.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Địa chỉ email
 • Mật khẩu
 • Tên
 • Họ
 • Tên máy tính
 • Địa chỉ địa lý (Nhật Bản)
 • Số điện thoại (Nhật Bản)
 • Ngày sinh (Nhật Bản)
 • Địa chỉ IP
 • Địa chỉ máy MAC
Vị trí cấu hình tính năng

Không thể tắt tính năng này.

Lưu ý: Chỉ áp dụng với các khách hàng mới có giấy phép đầy đủ, chọn tạo Tài khoản Trend Micro bằng sản phẩm trong khi cài đặt.

[Trở lại đầu trang]

Cập nhật Hoạt động

Mô tả

Cập nhật Hoạt động thu thập dữ liệu IP cho phép Trend Micro xác định liệu thiết bị này có sở hữu giải pháp bảo vệ mới nhất trước phần mềm độc hại mới nhất hay không.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Địa chỉ IP
Vị trí cấu hình tính năng

Không thể tắt tính năng này.

[Trở lại đầu trang]

Phản hồi Tự động theo Nhật ký Lỗi

Mô tả

Trend Micro sử dụng dữ liệu này để khắc phục mọi sự cố bạn gặp phải khi sử dụng sản phẩm.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Nhật ký sửa lỗi của sản phẩm và lỗi màn hình xanh
 • Thông tin hệ thống
 • Nhật ký sự kiện hệ thống Windows
 • Địa chỉ IP
Vị trí cấu hình tính năng

Không thể tắt tính năng này.

[Trở lại đầu trang]

Các tính năng có thể cấu hình

Trend Micro Internet Security được trang bị các tính năng sau và những tính năng này có thể thu thập, truyền các loại dữ liệu dưới đây cho Trend Micro, một số dữ liệu có thể được coi là dữ liệu cá nhân tại một số khu vực pháp lý nhất định. Bạn có thể vô hiệu bất kỳ tính năng nào trong số này, vào bất kỳ lúc nào để ngăn tính năng gửi dữ liệu thu thập được cho Trend Micro.

Chia sẻ thông tin về các mối đe dọa bảo mật với Trend Micro

Mô tả

Việc chia sẻ thông tin về mối đe dọa với Smart Protection Network sẽ giúp Trend Micro xác định nhanh và xử lý được các mối đe dọa mới.

Chia sẻ thông tin về mối đe dọa với Trend Micro sẽ kiểm soát dữ liệu được thu thập bởi các tính năng sau:

 • Quét thủ công
 • Quét theo Lịch
 • Quét theo Thời gian thực
 • Giám sát chủ động
 • Tính năng Chống khai thác lỗ hổng Trình duyệt
 • Trình tăng cường Tường lửa
Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Các bản ghi phát hiện phần mềm độc hại (Tên tệp, Đường dẫn tệp, Địa chỉ IP, URL, Khóa đăng ký, Giá trị đăng ký, Tên/đường dẫn chương trình đã phát hiện)
 • Bản ghi tường lửa (IP nguồn và số cổng, IP đích và số cổng)
 • Xóa an toàn - tên tệp đã xóa
 • Bản ghi Trình tư vấn Wi-Fi (tên ứng dụng đã phát hiện, ID ứng dụng, Máy MAC cài đặt ứng dụng, ID NIC, Tên NIC, Địa chỉ máy Mac NIC)
Vị trí cấu hình tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt Khác > Smart Protection Network > Chia sẻ thông tin đe dọa bảo mật với Trend Micro

  Chia sẻ thông tin đe dọa bảo mật với Trend Micro

  Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn vô hiệu chức năng thu thập dữ liệu của một tính năng cụ thể, hãy vô hiệu riêng từng tính năng trong giao diện tương ứng của sản phẩm. Hãy tham khảo mục Hỗ trợ trực tuyến để biết thêm thông tin.

[Trở lại đầu trang]

Chia sẻ thông tin về hiệu suất của máy tính với Trend Micro

Mô tả

Trend Micro sử dụng dữ liệu này để tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị và thiết kế các tính năng mới nhằm bảo vệ khách hàng của chúng tôi hơn nữa, cũng như nhắc nhở người dùng sử dụng các tính năng trong sản phẩm, sản phẩm và dịch vụ có liên quan, đồng thời giới thiệu các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới cho người dùng nếu người dùng chọn nhận thông tin.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Địa chỉ máy MAC
 • Tên tệp
 • Thông tin hệ thống
 • Cài đặt sản phẩm
 • Địa chỉ IP
 • Cài đặt trình duyệt
 • Các ứng dụng đã cài đặt
 • Các quy trình đang chạy
 • URL (Người dùng chọn mở các trang web một cách tự động trong Bảo mật Thanh toán hoặc tắt tính năng này)
 • UI sản phẩm được hiển thị
  - Tương tác của người dùng với UI của sản phẩm
Vị trí cấu hình tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt Khác > Smart Protection Network > Chia sẻ thông tin hiệu suất máy tính với Trend Micro

  Chia sẻ thông tin về hiệu suất máy tính với Trend Micro

[Trở lại đầu trang]

Bảo vệ trước mối đe dọa từ web

Mô tả

Dữ liệu thu thập được dùng để nâng cao tỷ lệ phát hiện và giảm cảnh báo sai, cũng như nhắc nhở người dùng sử dụng các tính năng trong sản phẩm, sản phẩm và dịch vụ có liên quan, đồng thời để giới thiệu các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới cho người dùng nếu người dùng chọn nhận thông tin.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Địa chỉ IP
 • URL
 • Tên tệp
 • Đường dẫn tệp
 • URL gốc
 • Tác nhân người dùng của trình duyệt
Vị trí cấu hình tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Kiểm soát Internet & Email > Các Đe dọa từ Web > Chặn các trang web có khả năng gây nguy hiểm

  Chặn các trang web có khả năng gây nguy hiểm

[Trở lại đầu trang]

Bảo vệ Thiết bị Khác

Mô tả

Dữ liệu này được dùng để cho người dùng biết sản phẩm của Trend Micro bảo vệ thiết bị đã phát hiện nào.

Không quét mạng bằng tính năng Bảo vệ Thiết bị Khác nếu bạn không muốn truyền dữ liệu sang Trend Micro.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Địa chỉ máy MAC
 • SSID cổng truy cập
 • Địa chỉ cổng truy cập của máy MAC
 • Địa chỉ IP
 • Tên máy chủ
Vị trí cấu hình tính năng
 • Trang chào mừng

  Welcome Page

 • Bảng điều khiển Chính > Thiết bị > Bảo vệ Thiết bị Khác > Chọn

  Bảo vệ Thiết bị Khác > Chọn

 • Bảng điều khiển Chính > Bảo vệ Thiết bị Khác > quét tìm thiết bị trên mạng của bạn

  quét tìm thiết bị trên mạng của bạn

 • Cửa sổ bật lên

  Cửa sổ bật lên

  Cửa sổ bật lên

[Trở lại đầu trang]

Thanh công cụ Trend Micro

Mô tả

Các URL bạn truy cập được thu thập và kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu thông tin thu thập về mối đe dọa của chúng tôi để ngăn bạn truy cập vào các trang web độc hại và bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa trực tuyến.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • URL chưa đánh giá
 • Địa chỉ IP
Vị trí cấu hình tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Tính riêng tư > Trình quét riêng tư > Cấu hình

  Thanh công cụ Trend Micro

  Trình quét riêng tư

 • Bảng điều khiển Chính > Tính riêng tư > Bảo vệ Mạng Xã hội > Cấu hình

  Bảo vệ Mạng Xã hộin

[Trở lại đầu trang]

Công cụ Hỗ trợ

Mô tả

Dữ liệu thu thập được sử dụng để khắc phục sự cố của người dùng.

Để chọn không tham gia hoạt động thu thập dữ liệu, người dùng không nên sử dụng Công cụ hỗ trợ để báo cáo sự cố.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Nhật ký sửa lỗi của các sản phẩm Trend Micro
 • Mô-đun
 • Thông tin hệ thống
 • Tên thiết bị
 • Tên tài khoản
 • Đường dẫn tệp
 • Tệp đáng ngờ đã phát hiện
Vị trí cấu hình tính năng
 • Bảng điều khiển công cụ hỗ trợ - Dành cho thu thập nhật ký gỡ lỗi trong Tab "(A) Gỡ lỗi"

  (A) Gỡ lỗi

  (A) Gỡ lỗi


  Người dùng có thể chọn tự động gửi dữ liệu nhật ký cho Trend Micro.

  Người dùng có thể chọn tự động gửi dữ liệu nhật ký cho Trend Micro

 • Bảng điều khiển công cụ hỗ trợ - Để thu thập nhật ký nội dung độc hại trong Tab "(B) Các đe dọa"

  (B) Các đe dọa

  (B) Các đe dọa

[Trở lại đầu trang]

Mật khẩu Duy nhất

Mô tả

Dữ liệu mật khẩu được sử dụng để cho phép khách hàng truy cập vào các cài đặt sản phẩm và Vault của Trend Micro.

Để chọn không tham gia hoạt động thu thập dữ liệu, người dùng không nên thiết lập bảo vệ mật khẩu.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Địa chỉ email
 • Mật khẩu
 • Gợi ý mật khẩu
Vị trí cấu hình tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Cài đặt khác > Mật khẩu

  Mật khẩu Duy nhất

[Trở lại đầu trang]

Thanh công cụ Chống Thư rác

Mô tả

Dữ liệu email được sử dụng cho Điểm lừa đảo qua thư.

Để chọn không tham gia thu thập dữ liệu, người dùng không nên sử dụng tính năng này.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Email rác
 • Email được người dùng báo cáo là không phải thư rác
Vị trí cấu hình tính năng
 • Bảng điều khiển Chính > Cài đặt > Kiểm soát Internet & Email > Thư rác & Các tệp được gửi email

  Thanh công cụ Chống Thư rác

[Trở lại đầu trang]

Trình chống lừa đảo

Mô tả

Dữ liệu email được sử dụng để phát hiện thư lừa đảo và thư độc hại.

Để chọn không tham gia hoạt động thu thập dữ liệu, người dùng không nên sử dụng tính năng này.

Không đưa thông tin cá nhân vào khi báo cáo báo chuông báo giả.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • Người gửi email
 • Tiêu đề email
 • Nội dung email
 • Nhận xét của người dùng
Vị trí cấu hình tính năng

Trình chống lừa đảo

Trình chống lừa đảo

Trình chống lừa đảo

Trình chống lừa đảo

[Trở lại đầu trang]

Trình chặn Thông báo Không mong muốn

Mô tả

Tính năng này kiểm tra cài đặt Cho phép thông báo trên trình duyệt Chrome và Edge của bạn. Khi tìm thấy các trang web nguy hiểm và khả nghi, tính năng này sẽ thay đổi cài đặt thông báo của trang web từ Cho phép thành Chặn.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro
 • SPN GUID của phần mềm bảo mật Trend Micro
 • Đường dẫn đến các tệp cài đặt trình duyệt
 • URL trong danh sách Cho phép thông báo của trình duyệt
 • Các kết quả đánh giá URL
 • Phần mềm đã cài đặt
 • Phần mở rộng đã cài đặt
Vị trí cấu hình tính năng

Vui lòng chọn phiên bản không phản hồi nếu bạn không muốn phản hồi dữ liệu cho Trend Micro.

[Trở lại đầu trang]

Giải Pháp Liên Quan

Add a comment