Views:

Thu thập theo mặc định

Trend Micro Security sẽ tự động thu thập và truyền các loại dữ liệu sau, trong đó một số dữ liệu có thể được coi là dữ liệu cá nhân tại một số khu vực pháp lý, sau khi cài đặt/bật sản phẩm. Việc thu thập dữ liệu này là cần thiết để cung cấp các chức năng bảo mật trên sản phẩm này. Do đó bạn không thể vô hiệu các tính năng này. Nếu bạn không muốn Trend Micro truy cập dữ liệu này, bạn nên gỡ cài đặt và dừng sử dụng sản phẩm.

Quản lý Giấy phép

Mô tả

Quản lý Giấy phép sử dụng dữ liệu thu thập được để nhận diện tài khoản của khách hàng phục vụ cho dịch vụ hỗ trợ.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro

Địa chỉ email
Mật khẩu
Tên
Họ

Vị trí cấu hình tính năng

Không thể tắt tính năng này. Nếu bạn không muốn cho thu thập dữ liệu này, vui lòng gỡ cài đặt chương trình khỏi thiết bị của bạn.

Chỉ áp dụng với các khách hàng mới có giấy phép đầy đủ, chọn tạo Tài khoản Trend Micro bằng sản phẩm trong khi cài đặt.

[Trở lại đầu trang]

Cài đặt

Mô tả

Dữ liệu này được dùng để xác định chính xác máy tính và môi trường mạng của bạn nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ tốt hơn.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro

Địa chỉ IP
Địa chỉ máy MAC
BSSID cổng truy cập
Địa chỉ cổng truy cập của máy MAC
Tên máy tính

Vị trí cấu hình tính năng

Không thể tắt tính năng này. Nếu bạn không muốn dữ liệu này được thu thập, vui lòng không cài đặt chương trình này trên thiết bị của bạn.

[Trở lại đầu trang]

Các tính năng có thể cấu hình

Trend Micro Security được trang bị các tính năng sau và những tính năng này có thể thu thập cũng như truyền các loại dữ liệu dưới đây đến Trend Micro, trong đó một số dữ liệu có thể được coi là dữ liệu cá nhân tại một số khu vực pháp lý. Bạn có thể vô hiệu hóa bất kỳ tính năng nào trong số này vào bất kỳ lúc nào để ngăn việc gửi dữ liệu tương ứng cho Trend Micro.

Bảo vệ trước mối đe dọa từ web

Mô tả

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập được sử dụng để nâng cao tỷ lệ phát hiện và giảm báo động sai.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro

URL trang web

Vị trí cấu hình tính năng

Bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này theo 3 cách:

 • Cài đặt bảng điều khiển của Trend Micro Security

  Trend Micro Security Biểu tượng Tiện ích mở rộng > Bảo vệ trước mối đe dọa từ web > Bật/Tắt

  Web Threat Protection

  Turn ON/OFF

 • Cài đặt bảng điều khiển của Trend Micro Security

  Trend Micro Security Biểu tượng Tiện ích mở rộng > Menu > Cài đặt > Bảo vệ trước mối đe dọa từ web > Bật/Tắt

  Web Threat Protection

  Turn ON/OFF

 • Cài đặt Tiện ích mở rộng Edge

  Cài đặt và nhiều thông số khác > Tiện ích mở rộng > Trend Micro Security > Bật/Tắt

  Extensions

  Turn ON/OFF

[Trở lại đầu trang]

Ghi mật khẩu

Mô tả

Dữ liệu này được thu thập để cải thiện tính hữu dụng của sản phẩm và trải nghiệm của khách hàng.

Nếu không muốn để Password Manager thu thập dữ liệu được mã hóa, người dùng không được nhấp vào nút Lưu ngay khi hộp thoại xuất hiện mà nên đóng hộp thoại này.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro

URL văn bản thuần túy
Thông tin người dùng (ID đăng nhập trang web người dùng được mã hóa, Mật khẩu được mã hóa)

Vị trí cấu hình tính năng

Bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này theo 3 cách:

 • Cài đặt bảng điều khiển của Trend Micro Security

  Trend Micro Security Biểu tượng Tiện ích mở rộng > Password Manager > Bật/Tắt

  Password Manager

  Turn ON/OFF

 • Cài đặt bảng điều khiển của Trend Micro Security

  Trend Micro Security Biểu tượng Tiện ích mở rộng > Menu > Cài đặt > Password Manager > Bật/Tắt

  Password Manager

  Turn ON/OFF

 • Cài đặt Tiện ích mở rộng Edge

  Cài đặt và nhiều thông số khác > Tiện ích mở rộng > Trend Micro Security > Bật/Tắt

  Extensions

  Turn ON/OFF

[Trở lại đầu trang]

Chia sẻ dữ liệu người dùng với Trend Micro

Mô tả

ID Giấy phép sản phẩm, GUID Giấy phép, GUID SPN, GUID Titanium và số sê-ri được sử dụng để giúp chúng tôi liên kết dữ liệu không ẩn danh với hành vi của người dùng.

Trend Micro sử dụng dữ liệu liên kết để tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị cũng như để thiết kế các tính năng mới nhằm bảo vệ khách hàng tốt hơn.

Dữ liệu được truyền đến Trend Micro

GUID Giấy phép
GUID SPN
Số sê-ri

Vị trí cấu hình tính năng
 • Khởi động lần đầu > Tính riêng tư và Tiết lộ về Thu thập Dữ liệu Cá nhân > Tôi đồng ý chia sẻ dữ liệu về việc sử dụng của người dùng để giúp cải thiện ứng dụng này

  I agree to share user usage data to help improve this app

 • Trend Micro Security Biểu tượng Tiện ích mở rộng > Menu > Cài đặt > Giúp cải thiện Trend Micro Security > Bật/Tắt

  Help Improve Trend Micro Security

[Trở lại đầu trang]

 

CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN:
DCN liên quanLưu ý
Tiết lộ về thu thập dữ liệu của Password Manager cho Desktop v5.x Trend Micro Security không cung cấp các tính năng sau đây của Password Manager: Nhật ký khắc phục sự cố
Add a comment